SGX Journalsystem för privata vårdgivare

SGX-journalsystem vänder sig till privata vårdgivare som är verksamma inom hälsa- och sjukvård. Journalsystemet används av vårdgivare som är regionsanslutna, och/eller som arbetar med företagskunder, försäkringsbolag och privatpatienter. SGX-journalystem har integration till Kuralink.

Förutom journalföring så finns ett bokningssystem där även patienten kan ges möjlighet att boka tider, det finns också möjlighet att koppla SGX till för hantering av bokningar från försäkringsbolagen. Funktioner finns också för betalning och fakturering.

Läs mer

För att läsa mer om SGX-journalsystem, få reda på priser och beställa en presentation i form av demo klicka här.

Support och installation

Du som redan är kund får tillgång till användarmanualer, installationsanvisning och annan information om journalsystemet här.